Obsah tejto web stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

O PROJEKTE

Projekt je zameraný na prinavrátenie prírodného a kultúrneho dedičstva - včelárskej tradície medzi činnosti lesníkov v okolí Topoľčianok a maďarskej Tatabánye. Včely patria medzi pôvodných obyvateľov lesa a v minulosti bolo samozrejmé, že lesníci mali včelstvá a venovali sa aj včeláreniu. Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Topoľčianky až do roku 1991 vlastnil 170 včelích rodín. Neskôr v roku 2013 rovnako Vértesi Erdő Zrt. obnovilo včelárenie v rámci maďarských štátnych lesoch.

Tento projekt ponúka riešenie na obnovenie včelárskych tradícií a je to aj spôsob obnovenia pozitívneho vplyvu včelárstva v regióne so značným vplyvom na poľnohospodárstvo. Projekt má žiadúci vplyv aj na formovanie mládeže, pretože môže v nej prebudiť záujem o včelárenie. Na slovenskej aj maďarskej strane sa vybudujú vzorové terénne včelnice, kde záujemcovia môžu pozorovať život včiel a prácu profesionálnych včelárov. V Topoľčiankach vznikne vzorová spracovňa včelích produktov, skanzen, včelárska enviroučeb ňa a v Tatabányi vznikne okrem ukážkového závodu na výrobu medu a včelieho vosku aj včelárska enviroučebňa. Zákonitosti a život včielb ude môcť mládež spoznávať na vyučovacích hodinách, vzdelávacích prednáškach a dospelí formou prednášok a v rámci kurzov. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o včelárstve, rozvoj biodiverzity a popri tom aj formovanie postoja mládeže a odovzdávanie si vedomostí o tejto kultúrno-prírodnej hodnote – včely a včelárstvo pre celé ľudstvo a budúce generácie.

AKTIVITY PROJEKTU

  • Spracovňa medu
  • Založenie včelích fariem
  • Exkurzia pre profesionálov
  • Založenie včelích pastvín
  • Včelársky deň
  • Deň včelárskych produktov
  • Nákup zariadení
  • Včelárska ekoučebňa a včelársky skanzen