Obsah tejto web stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

 

Vedúci prijímateľ

Vértesi Erdő Zrt.

2800 Tatabánya
Dózsakert u. 63.
Tel./Fax: 34 316-733 / 34 316-226
E-mail: titkarsag@verteserdo.hu

Menoni Imre
Predseda projektového tímu

Pintér Zoltán
Projektový manažér

Kun Miklós
Finančný manažér

Varju József
Koordinátor odborných aktivít

Fehér Imre
Komunikačný manažér

 

Hlavný cezhraničný prijímateľ

LESY SR, š.p.

Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
tel.: +421 48 43 44 111
fax: +421 48 43 44 191

Ing. Kunský Miloš
Predseda projektového tímu

František Král
Projektový manažér

Ing. Marcela Frúniová
Finančný manažér

Ing. Zahorec František
Koordinátor odborných aktivít

Ing. Nikoleta Nozdrovická
Asistent projektového manažéra