Obsah tejto web stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

SPRÁVY

úvodná tlačovka

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Vértesi Erdő Zrt., ako partneri projektu „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“ (SKHU/1601/1.1/002), realizovaného v rámci Programu spolupráce INTEEREG V-A Slovenská republika-Maďarsko srdečne pozýva zástupcov tlače a ostatných záujemcov na úvodnú tlačovú konferenciu projektu.

Pozvánka

Úvodná tlačovka